polski logopeda w Londynie

O mnie

polski logopeda w UK

Nazywam się Jadwiga Kunicka. Jestem dyplomowanym logopedą, pedagogiem oraz socjologiem. Studia z zakresu Socjologii ukończyłam na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyłam także podyplomowe studia z zakresu pedagogiki w Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej. Kwalifikacje logopedyczne zdobyłam na Podyplomowym Studium Logopedii i Glottodydaktyki z Terapią Pedagogiczną na Uniwersytecie Śląskim.

Swoje doświadczenie pedagogiczne poszerzałam poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (ukończyłam m.in. : Studium Socjoterapii, Szkołę Psychoedukacji i Profilaktyki Dzieci i Młodzieży). Uczestniczyłam również w kursach: terapia dysortografii z wykorzystaniem NLP oraz poświęconym pracy z dziećmi autystycznymi. W ramach pracy pedagogicznej pracowałam z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w Polsce) oraz w szkole jako asystent nauczyciela w grupie pięciolatków ( Londyn ). W dalszym ciągu pracuję jako nauczyciel w Polskiej Sobotniej Szkole (w Londynie).

Jako logopeda pracuję od 2005 roku. Odbyłam kilkumiesięczny staż logopedy w Poradni Logopedycznej w Żorach. Od 2006 roku zajmuję się diagnozą oraz terapią logopedyczną dzieci w Londynie. Pracuję z dziećmi polskojęzycznymi prowadząc diagnozę i terapię zaburzeń komunikacji, a także dziećmi anglojęzycznymi ucząc polskiej mowy. Pracując w szkole anglojęzycznej prowadziłam terapię dzieci z ogólnym opóźnieniem rozwojowym oraz autyzmem. Prowadziłam także warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli z zakresu metod wspomagania nauki czytania i pisania.

Aktualności

Luty/Marzec 2014

Badania mowy pięcio- i sześciolatków (Polska Sobotnia Szkoła na Balham, Londyn)

Styczeń 2014

Udział w warsztatach: „Terapia neurobiologiczna” , prowadzący: Prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska

Październik 2013

* Udział w zajęciach warsztatowo - szkoleniowych (Londyn):
- Neuro - Lingwistyczne Programowanie (NLP) w pracy z grupą dzieci w wieku 10-13 lat w polskich szkołach sobotnich. Wspomaganie komunikacji, skupiania uwagi, zapamiętywania i motywacji uczniów (mgr inż EvaGoddard, Practitioner of NLP)

- Wprowadzenie do zagadnienia dwujęzyczności, mity i prawdy na jej temat - co mówić rodzicom, gdy wątpią w naukę dziecka w polskiej sobotniej szkole ( Anna Jurek, psycholog PPA).

* Udział w szkoleniu terapeutyczno - warsztatowym prowadzonym przez Gdańską Pracownię Pomocy Pedagogicznej i Terapeutycznej:
"Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w opaciu o metodę integracji sensorycznej".

Czerwiec 2013

Udział w warsztatach prowadzonych przez prof. dr hab. Jagodę Cieszyńską – Rożek:
„Budowanie systemu językowego dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i alalią (SLI)”.

Marzec 2013

Udział w warsztatach prowadzonych przez dr n. hum. Annę Prożych:
„Wykorzystanie elementów metody werbo – tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej” cz. 1

Styczeń/Luty 2013

Badanie stanu mowy pierwszoklasistów Polskiej Szkoły na Balham w Londynie

Od września 2012

Współpraca z Centrum Rodzinnym PEEC W Londynie

Wrzesień 2011

Wykład na temat metod wspomagania nauki czytania i pisania prowadzony na konferencji dla nauczycieli szkół sobotnich

 
Menu
Menu